Author Details

Rasmuin, Rasmuin, UIN Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

  • Vol 3, No 1 (2019) - Articles
    Dinamika Kurikulum Madrasah Berbasis Pesantren Pada Abad Ke-20 (Analisis Historis Implementasi Kurikulum Madrasah)
    Abstract  PDF